уторак, 02. октобар 2012.

Питања и одговори


П: Интересује ме када путник стиче право на обештећење од транспортног предузећа у случају губитка ручног пртљага? Платила сам аутобуску карту карту, возила се, нисам имала неке ствари које бих предала возачу да их стави у бокс, већ само торбицу коју сам понела са собом са све личном  документацијом - Јелена П. Ниш

O:   Превозилац одговара за штету насталу због потпуног или делимичног губитка или оштећења ручног пртљага ако путник докаже да је до штете дошло кривицом превозиоца.Овде треба имати на уму следеће : да се ручни пртљаг превози без накнаде, али да је законски прописана могућност да се у пртљажној карти предвиде опција којом би се превазишао лимит у износу до 730 немачких марака. На сајту Народне банке Србије је и даље званични курс тако да се можете распитати о курсу немачких марака.

  У сваком случају, то морате пријавити превознику најкасније у року од 30 дана од настанка штете, а било би пожељно одмах по сазнању за штету.Посебни случајеви су предвиђени Законом о облигационим односима када су у питању одговорност за штету, приликом пошиљки, као и поступања људи који користе ту врсту услуга.Сам значај одредаба ЗОО које се односе на Уговор о превозу је мргинализован начелом : Lex speciali derogat legi generali.Према томе, Закон о облигационим односима садржи генералне одредбе, па у случају да неки од специјалних закона садржи супротно решење, примењиваће се одредбе специјалног карактера.Примењује се Закон о уговорима у друмском превозу.

  Посебно имајте на уму да ручни пртљаг може представљати : торбу,торбицу, актн ташну,ранац, јакну, сако, документацију, дакле изостављен је метод енумерације , самим тим изостало је и набрајање, тако да се многе ствари могу подвести под ''лични пртљаг''.
Које би то ситуације биле, када би се са сигурношћу стекло право на накнаду штете..Ако је пр.возач аутобуса оставио на несигурном месту аутобус са рецимо отвореним вратима на извол'те.Могућа ситуација би била да је због веће брзине кретања аутобуса од прописане дошло до тумбања ствари и путника и да се претрпи оштећење, Или не дај Боже да услед неприлагођене брзине условима и стању на путевима, дође до саобраћајног акцидента.

  Постоје и ситуације када рецимо ''прошверцујете'' нешто што не би било окарактерисано као лични пртљаг(тада нећете имати право на накнаду или само изузетно)и сутуација у којој сами доприносите штети(када возач јасно скрене пажљу путницима да изађу из аутобуса и понесу са собом пртљаг,а неки то не учине, па неко украде ствари).Наравно, терет доказивања кривице превозиоца је на оштећеном.У ту сврху се могу користити многи докази, од изјава сведока-путника, записника ПУ...

П: Од кога има право нека особа да захтева накнаду штете уколико је са зграде пао део фасаде и о каквој штети је реч? Дарко П.-Ниш

O: Фасада представља заједнички део зграде.Сам појам је негативно одређен законским решењем којим је регулисана ова област из простог разлога што је регилисано шта је посебни део, па тумачењем долазимо до тога да све што није посебни део стамбене зграде јесте заједнички део.На самој фасади постоји право заједничке недељиве својине који неки правни аутори називају етажум.Међутим ту постоји пар интересантних ствари, а ви Дарко нисте прецизирали да ли је пад узрокован у оквиру гарантног рока или ван гарантног рока.

У првом случају може бити речи о томе да Ви ваш тужбени захтев треба да усмерите ка власницима посебних делова зграде.Тада ће бити речи о одговорности по основу кривице, услед неодржавања или неуредног одржавања од стране власника станова.Међутим, може се десити, да штета настане због лошег пројектовања и неквалитетно изведених радова и тада се треба тужба усмерити ка пројектанту или извођачу радова.

Ван гарантног рока, одговорност је свих власника и тада је реч о солидарној одговорности и неједнакој.Солидарно значи да можете тужити сваког власника понаособ.Али он ће у маси предвиђеној за обештећење одговарати сразмерно величини свог стана.
Као што се види, код фасаде, правна ситуација може бити јако компликована. Додатно усложњава и чињеница да ли је одржавање зграде поверено и Стамбеном предузећу, неком трећем или није.Тако да у одређеним варијантама и они могу бити одговорни.

Напомена :  Посебно водите рачина да приликом тужбе као туженог не означите случајно скупштину станара или савет зграде.У том случају неће бити неопходне легитимације на страни туженог, јер се ради о органима стамбене зграде.

П: Да ли постоји неки сајт где се могу распитати о свим условима потребним за издавање возачке дозволе ? Горан Н. - Ниш

Постоји.Прослеђујем линк МУП - возачке дозволе

П: Молим да останем анонимна.Радим у једном ЈКП-у у Нишу.Страхујем због отказа.Прво сам радила на одређено, након тога сам примљена за стално.Да ли и под којим условима може да ми буде отказан уговор о раду? Драгана Ц. - Ниш

О: Поштована,
    Било је пуно примера злоупотреба приликом запошљавања у ЈКП-а пред саме изборе и непосредно по њиховом одржавању.Тај део остављам по страни.Јер ни ја немам довољно информација о томе колики је број људи и на које начине запослен, располажем само оним што сам успео да сазнам из медија.То у неку руку може утицати на ваш радно-правни статус, али је то нека друга тема.

Што се тиче самих отказних разлога, ствари су сасвим јасне и ту се примењује матични Закон о раду. Дакле, ваша права и обавезе, као и могућности послодавца, садржане су у Закону о раду , општим актима послодавца и појединачном колективном уговору.Многи мешају ово са статусом запослених у органима локалне самоуправе.
На запослене у градским управама и службама јединица локалне самоуправе примењује се Закон о радним односима у државним органима, који је дерогиран усвајањем и доношењем Закона о државним службеницима који се односи на запослене у државним органима.Међутим, он се и даље примењује на запослене у локалној самоуправи.У вези са отказним разлозима, тренутно актуелни Закон о раду, разликује 2 ситуације.1) Када запослени даје отказ послодавцу 2)Када запосленом даје отказ послодавац
Ова друга се односи на Вас.
Прослеђујем линк ка закону, порочитајте чл.179. Закона о раду

Још једном, подсећања ради mail на који можете поставити питање: stefanovic_branko@yahoo.com

Нема коментара:

Постави коментар