уторак, 30. октобар 2012.

Poljoprivreda i fondovi Evropske unije - IPA finansijska podrška I. DEO


Šta je to IPA?


Instrument finansijske podrške zamljama članicama kandidatkinjama    (kao mi dobile status kandidata) i onim zemljama koje žele da dosegnu taj nivo, odnosno status. Sredstva su bespovratna. Sam pristup za dobijanje te finansijske podrške je kompleksan, zahteva prepoznavanje proioriteta , apliciranje, izradu projekata, odlično poznavanje lokalnih propisa, propisa EU, poznavanje funkcionisanja PMC( project management cycle), logičkih okvira, prepoznavanje instumenata za implementiranje... 
Ono što je posebno važno za poljoprivredu jeste : IPARD - (V) komponenta IPA fondova. 


IPARD program je prvenstveno namenjen za spovođenje strateška  prioriteta/cilja:prioritet 1. Poboljšanje tržišnih efekata,
prioritet 2. Pripremne radnje za sprovođenje poljoprivrednih mera i mera zaštite sredine i lokalnih strategija razvoja,
prioritet 3. Razvoj ruralne ekonomijeOvde treba ubaciti jednu vrlo bitnu stvar, a to je da se ostvarivanjem ova 3 strateška cilja teži od zemalja da se potpuno prilagode zajedničkoj agrarnoj politici EU, a onda to samo po sebi znači i samostalnost  pri upravljanju zajedničkim fondovima.


Treba imati u vidu da će dinamika oko pripreme za korišćenje sredstava Ministarstva poljoprivrede  igrati krucijalnu ulogu. Od njih i još par institucija će značiti, da li ćemo ići željenim pravcem.
Za razliku od nekih državnih fondova usmerenih ka poljoprivredi koji kod nas egzistiraju, ovde je situacija različita. Krug potencijalnih korisnika je znatno uži.

Najprostije rečeno : ZA SREDSTVA SE MOGU JAVLJATI u okviru
 Prioriteta 1 - za sprovođenje mere 101, poljoprivredna porodična gazdinstva, dok će u sklopu mere 103. mikro privredna društva i preduzetnici
u sklopu .Prioriteta 2:   Lokalne akcione grupe (NGO-nevladin sektor)  i
 u okviru Prioriteta3. - 301. jedinice lokalne samouprave 303. privredna društva, zadruge, udruženja..dakle, pravna lica.

Sada malo statistike. U Srbiji živi oko 40% stanovništva u ruralnim/seoskim krajevima, dok je procenat na nivou EU oko 63%. Srbija je ove godine rebalansnom izdejstvovala povećanje iz budžeta za poljoprivredu sa 2,45% na 4%, za razliku od EU gde u budžetskoj strukturi otpada 50% na agrar. O nezaposlenosti, koja generiše socijalno raslojavanje, i koja predstavlja opasnost i korak ka  urušavanju fonda obaveznog osiguranja, samim tim i nenormalno visokih izdataka za penzije i plate (javna potrošnja) kao broker, samo mogu konstatovati sledeće, da je ovakav sistem neodrživ, da finansiramo plate i penzije iz prihoda koji nemaju realno pokriće, da na jednog penzionera dolazi 1,25 radnika, što će činiti čitav finansijski sistem neupotrebljivim. O tome ću posebno napisati jedan tekst.

Mnogo toga se govori o EU, nekada u negativnom, nekad i u pozitivnom svetlu. Naša poljoprivreda je strateški bitan segment privrede, baš iz tih razloga, treba napomenuti sledeće : NAMA EU treba, da se organizujemo, poboljšamo izvozne bilanse, povećamo konkurentnost poljoprivrede kao privredne grane, ali i pojačamo šanse da dobijemo veoma važnu finansijsku injekciju. Zato treba svu pažnju usmeriti na te mogućnosti koje nam ova, pre svega ekonomska unija pruža.  U nekom od sledećih tekstova potrudiću se da detaljnije objasnim koji su koraci neophodni za privlačenje sredstava iz tzv. pretpristupnih fondova. Pored ovih, postoje i još 2: strukturni i kohezijski koji nas čekaju kako se budemo približavali ka krajnjem cilju: ULAZAK U EU. Neko će možda reći : PA, mi nikada nećemo ući u EU! Možda je i to tačno, ali baš zato ne bi trebalo da se obaziremo na to, nego da radimo kao da sutra postajemo punopravni član. Zbog čega, neko će pitati? Zbog nas samih. Pokušaću da pojednostavim kroz par primera: Ovo je teks o tome zašto IPA? Šta će nama ? Kome služi ?


Obratimo sada pažnju na sledeće : SRBIJA IZVOZI U EU, mnogo više nego što uvozi i noseći proizvodi su soja, šećer, znači ima suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni sa EU, međutim kakva je situacija sa drugim proizvodima ? Nije sjajna, pre svega iamjući u vidu da samo 6 klanica u Srbiji ispunjava stroge zahteve EU, za izvoz klaničnih proizvoda, dakleproblem je ovde standardizacija.  Živa goveda, uglavnom krave, i sveže svinjsko i živinsko meso ne mogu se izvoziti na teritoriju zemalja članica EU. Razlog su zamerke u pogledu zdravlja životinja u Srbiji. Smatraju iz EU, da situacija u tom pogledu nije dovoljno dobra da bi proizvodi mogli da se izvoze u EU. Međutim i sama EU ima problem sa recimo farmama svinja, koje će morati zameniti od 01.01.2013. metalne obore - drvenim. Kada su u pitanju proizvodi organskog porekla, situacija je dramatično različita i Srbija se može pohvaliti malinama, koje koliko se sećam u svoje vreme država bagatelisala, pa je onda ''primoravala'', da se malinari ophode na krajnje neracionalan načim prema ovom važnom izvoznom artiklu. Dakle, treba nam strategija poljoprivrednog razvoja, ali i strategija lokalnog poljoprivrednog razvoja koja bi bila kompatibilna sa zajedničkom agrarnom politikom EU. Pored gore navedenog tu je i čitav niz drugih, rekao bih beskonačnih razloga:''Zašto da stremimo EU kada su srpski agrar i selo u pitanju'' :

1. Mi treba da budemo konkurentniji, a možemo i moramo,
2. U EU ulazi naša roba, ali bez carina, da ne bi sutra uklanjanje carinskih barijera prema EU koje postoje,ugrozilo paore,  moramo se prilagođavati ,
3.cela priča oko spoljonotrgovinskog deficita, računa plaćanja i ostalih makroekonomskih stvari,
4.Samo kroz IPA fondove možemo nadomestiti prazan hod, nastao lošim budžetskim planiranjem i nedostatkom budžetskih sredstava,
5. To će doprineti obnavljanju poljoprivredne mehanizacije i uvođenju novih tehnologija,
6. To će promeniti životnu filozofiju ljudi na selu kada je u pitanju vrednovanje rada,
7. Obezbediće kvalitetniji život na selu,
8. Učiniće naše mesne prerađevine poznatijim i prihvatljivijim ogromnom tržištu EU,
9. Podstaći će mnogobrojna interesovanja za ulaganja u sve sektore ove oblasti,
10. Učiniće poljoprivredu efikasnijom i efektivnijom kada su u pitanju prihodi i prinosi,
.......

Mnogo razloga. Moramo se boriti svim dozvoljenim načinima. Da li ćemo   Ući ili NE u tu EU, posle godina u kojima bi radili kao da samo što nismo ušli, više neće biti ni bitno... mogu oni posle da nas i ne prime, ali će naša poljoprivreda tada stati na noge i nositi se sa agrarom razvijenijih zemalja.

Sledeći tekst na temu agrara, biće posebno usmeren ka objašnjenju komponenata IPA fondova.

HVALA
понедељак, 29. октобар 2012.

Koga Facebook favorizuje na US izborima - Zbilja, da li smo (a)politični ?


Na jednom od ranijih postova sam pisao o POLITICI. To je SVE. Ona je u ljubavi, porodici, poslu.. Naježim se kada čujem nekog kada kaže : JA SAM APOLITIČAN. 
Iz pristojnosti ne mogu da kažem sledeće, ali vrlo rado bih rekao:  KOGA LAŽEŠ ! - nije pitanje :)
 O čemu se zapravo radi :''Facebook potrošio "prijateljskih" 140.000 $  na Republikance..''
Kao društveni medij, Facebook-ov Odbor za političku akciju izdvojio je pozamašnu svotu novca.. Malo više para je otišlo  Republikancima, 140.000 zelenih šuškavih, u poređenju sa  127.000 zelembaća Demokratama zaključno sa septembrom prema  javno dostupnom federalnom izveštaju..

Tehnološke kompanije poput Microsofta bile su sa strane, daleko od Vašingtonske politike u ranim fazama svog korporativnog života.  Ipak, Facebook(FB) je pokazao želju da postane uticajni politički igrač kreiranjem jednog baš takvog Odbora za političku akciju (PAC) još u najranijoj fazi svog bitisanja  kao javno trgovane kompanija na berzi.(PTC)


Microsoft (MSFTFortune 500)Cisco (CSCOFortune 500) eBay (EBAYFortune 500) sve ove kompanije su dale više para REPUBLIKANCIMA, po poslednjim avgustovskim izveštajima..


Google JE POTROŠIO ukupno 652.000 $ jednako ih rasporedivši, na ravne časti obema partijama.
Neki analitičari razloge vide u činjenici da se korporativni Odbor FB za političku akciju uključio na ovakav način sa ciljem da pomrsi račune u trci za kongres, ukazujući na manju bitnost predsedničkih izbora. 
Facebook zvanično odbija da diskutuje na tu temu.Izuzetak je  njihov portparol Andrew Noyes, progovorio čovek na nekoj konferenciji,  i naglasio da kompanija podržava "kandidate koji se zalažu za promociju ciljeva i vrednosti kojima sama kompanija teži, inovacije u ekonomiji koje bi podstakle obične ljude na jače povezivanje i učinile svet otvorenijim''
Zaposleni u Fejsu, kako bilo, favorizuju Demokrate. Uplate zaposlenih !!!!! su : 116.300 $ za Demokrate spram 53.700 $ Republikancima, prema pisanju  Centra za odgovornu politiku.
Fejsov  operativni direktor Sheryl Sandberg (koji je svojevremeno bio glavni savetnik u Trezoru administracije B.Klintona) sam je ''pomogao'' sa 30.800 $  Demokratski nacionalni komitet i pljusnuo dodatnih 5.000$ sadašnjem, možda i budućem predsedniku Obami, ali dao je on još na stotine malih uplata kandidatima za kongres.. 
Taj moj prijatelj(ica) s početka BlogPosta koji tvrdi kako je apolitičan, pa u toj  apolitičnosti pokida tu i tamo neki ''LIKE'' na neku apolitičnu sličicu sa FBa, privatno se digitalno drogirajući svojim apolitičnim igricama apolitičnih programera apolitične kompanije, koristeći svakoga dana najpoznatiji apolitični ''PROZOR'' na svetu, u želji da koristi što je udobnije moguće sve čari apolitične najpoznatije elektronske aukcijske platforme gde se plaća apolitičnim elektronskim kešom i u dokolici glorifikovanjem uzdižući sve inostrano apolitično, a kudeći domaće političko, mora malo da se zapita oko nekih stvari, ili me je njegova gluma jako očarala....biće ipak da je jako dobra gluma. :)
NARAVOUČENIJE : JA SAM APOLITIČAN !

четвртак, 25. октобар 2012.

KLASTERI U AGRARU

Ovo će biti prvi u nizu članaka na temu poljoprivrede. Nadam se, da će poljoprivrednim proizvođačima, svim ostalim zainteresovanima,  svaki ispisan red biti od suštinske koristi. Posebna pažnja, biće usmerena na probleme koje imaju poljoprivredni proizvođači sa nagomilanom admistracijom, analizu pravnih propisa, kako  republičkih, tako i na lokalnom nivou. Nekoliko tema će biti posebno apostrofirano: fondovi EU, domaće subvencije i instrumenti podrške komercijalnim gazdinstvima, tekući popis poljoprivrede, koji se sprovodi nakon 60 godina i od čijeg (ne)uspeha zavisi mnogo toga, budžeti, zadruge, seminari, sajmovi i osiguranje. Naravno tu su i elektronske komunikacije i internet kao medij, koji bi u budućnosti mogao igrati presudnu ulogu u agrarnom razvoju. Da bi se bolje razumeli, komunicirali, razmenjivali informacije, dostupne su Vam sledeće stranice :

Zašto prvo od KLASTERA? Pre svega, koncept se prihvatio u Srbiji u oblasti agrara, ali ne u dovoljnoj meri. Cilj je povezivanje i muđusobno poverenje. Predrasude i sujete ostavljamo na stranu. One su samo kočnica. U ovim uslovima, potrebno je da se zajednički podržimo. Neki od postojećih:

DEFINICIJA:
Pod klasterom podrazumevamo grupu industrija i organizacija koje su povezane u odnosima kupovine i prodaje ili koji dele istu infrastrukturu, klijente ili bazu veština i cije veze poboljšavaju konkurentsku prednost učesnika! Klasteri se najbolje razumeju ako ih posmatramo kao regionalne sisteme: 
"Geografske koncentracije međusobno povezanih kompanija, specijalizovanih dobavljača, isporučioca usluga, firmi iz srodnih industrija, i sa njima povezanih ustanova (npr. univerziteti, standardne agencije, i trgovinska udruženja) koje se nadmeću ali i sarađuju." 


Sada bih kao primer dobre prakse naveo  KLASTER formiran na teritoriji Nišavskog okruga koji je  osnovalo  10 međusobno povezanih subjekata, mreža preduzeća za proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda i zdrave hrane, kao i preduzeća zaduženih za podršku (ambalaža, dizajn, marketing, edukaciju) rada i razvoja klastera.Dakle, učesnike možemo svrstati u 2 kategorije :
Osnivači ( subjekti iz oblasti koja je predmet neposredni predmet interesovanja)
Potporne institucije (menadžerske, konsalting i medijske kuće)
Reč je o, 
       AGRO START UP KLASTER čiji je CILJ  pružanje podrške članicama klastera u procesu jačanja konkurentnosti I ostvarivanja profitabilnog pozicioniranja na domaćem I inostranom tržištu.
Radi ostvarivanja ciljeva Klaster naročito:
 1. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti preduzetništva, strukovnu literaturu i unapređenja poslovanja i sistema kvaliteta ;
 2. Organizuje radionice, stučne skupove, prezentacije, savetovanja, seminare, sajmove;
 3. Vrši konsalting;
 4. Podnosi projekte;
 5. Obezbeđuje efektivnu i efikasnu upotrebu svih raspoloženih donatorskih fondova;
 6. Sarađuje sa poslovnim subjektima, državnim i naučnim institucijama, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Član Klastera može postati svako malo, srednje preduzeće i preduzetnik koji prihvata ciljeve Klastera i Statut i potpisivanjem Pristupnice. Broj članova svakog dana sve je veći.
Faze razvoja klastera:
početna inicijativa I faza:
     analiza stanja, promovisanje klasterizacije, ciljevi prihvaćeni od strane svih učesnika, strategija usmerene na područja delovanja klastera, operativni plan, institucionalizacija,
početni rad klastera II faza:
     komunikacija i razvoj mreže, edukacija, istraživanje i razvoj, marketing i internacionalizacija, razvoj finansijskih resursa,
komercijalizacija III faza:
       razvijena strategija komunikacije, edukacija, istraživanje i razvoj, definisanje komercijalne aktivnosti klastera,
Merljive prednosti članstva u Klasteru:
 • smanjenje troškova poslovanja,
 • lakši pristup tržištima,
 • veće mogućnosti za saradnju,
 • zajednički lanci nabavki,
 • specijalizovane usluge primerene potrebama članova Klastera I drugo.
Nemerljive prednosti članstva u Klasteru:
 • udruživanje (pristup „zajedno smo jači“),
 • sticanje novih i razmena znanja i iskustava (know-how),
 • uticaj na lokalne subjekte od značaja za njihovo poslovanje i dr.

Da pogledamo kroz primer jednog postojećeg klastera čiji su članovi vinogradari i vinari Srbije koliko je bitno udruživanje. Naša država je delovala ofanzivno, propisujući kao obavezne standarde kvaliteta , ISO 22000, OHSAS 18000(standard zaštite radnika), sistem kvaliteta za bolje odnose proizvođača/trgovaca  sa kupcima ISO 9001, sistem zaštite životne sredine ISO 14001, i sistem bezbedne hrane HCCP. To iziskuje troškove, a nemoguće jepojedinačno bez podele tereta I RIZIKA  sa drugima to izdržati.

 Letimičnim pogledom sada na ciljeve pekarskog klastera PEKOS. Cilj je da se prevaziđu barijere, a one su brojne.  Za pekarsku industriju tj. pekare, najvažnije je da se obezbedi osnovna sirovina pšenično brašno, koja je godinama unazad sve slabijeg kvaliteta.To uzrokuje, usled nepovoljnih klimatskih promena da se za istu količinu proizvedenog hleba potroši veća količina brašna i aditiva, samim tim troškovi su veći a neto prihod manji. Uz to mi smo sigurno jedni od najvećih potrošača tog proivoda u Evropi, gde čak oko 8% kod nas se BACI!  Kada se izvrši neka vrsta brzopotezne analize postojećeg stanja, uslova poslovanja, zakonomersnosti  tržišta, sasvim sigurno da će Klasteri biti korak na putu ka ostvarivanju ekonomije obima, manjih troškova proizvodnje, veće šanse za izvozom, zanavljanje sredstava, kvalitetnije ponude, zadovoljstva potrošača, menjanja svesti kod ljudi, diskontinuiteta sa sadašnjom praksom, većeg interesovanja države zbog koncentracije, ali svakako slabljenja uloge pojedinca.среда, 24. октобар 2012.

Twitter nalog - kako ga unaprediti Vol.1


Twitter je društvena mreža. Platforma koju koriste milioni ljudi. Broj korisnika se iz dana u dan povećava.  Do sada je po nekim grubim procenama oko  500 miliona korisnika ove platforme u svetu, za koju se procenjuje da će nadmašiti i FB, a od toga140 Mil ljudi samo u USA je otvorilo nalog na twitteru. Srbija nema okvirnih podataka o broju otvorenih naloga i broju aktivnih korisnika, međutim, taj broj je u konstantnom porastu. To je sigurno. Poenta Twittera je drukčija u odnosu na Facebook. Sve o sebi i svetu oko sebe u 140 karaktera. Morate biti interesantni, prisutni, pratiti, otpratiti i kad treba blokirati, ali morate ''stalno'' tvitovati. Ovde, uslovno rečeno, nema cenzure. Zato, pamet u glavu. Moja najtoplija preporuka svima koji nisu otvorili twitter nalog da što pre to učine. Ovo je samo prvi deo priče o poboljšanjima, koja će učiniti vaše iskustvo na sjajnoj platformi boljim i pomoći da se pozicionirate u moru informacija što kvalitetnije i na vreme.
Twitter Widgets, Tools,  & Applications
# 1. Monitter ključne reči ! ključne reči ! 

ključne reči!
# 2. natter  : pratite tvitove i postavite na Vaš 

FaceBook. 

Može i obrnuto, sa FB komentarima . :)

# 3. TweetStats statistika tvitovanja,

 po mesecima, satima, 

još puno toga, a sve lepo upakovano kroz 

grafički prikaz. 
# 4. TweetEffect daje odgovor koji tvitovi 

uzrokuju da Vas 

ljudi najviše zapraćuju, 

a koji da Vas otpraćuju. :)
# 5. LoudTwitter  alatka koja spaja 

mikrobloging sferu i 

klasičan blog. Pomoć blogerima. WIN WIN


понедељак, 22. октобар 2012.

''Phishing'' - web prevara


Za manje upućene odgovor na pitanje - šta je ''phishing''-Reč(engleska), nastala konverzijom slova ''f'' u ''ph''- dakle, fishing u phishing. Ukratko = prevara. Pecanje u pravom smislu. Ne samo da je fonetski slično, već se radi  o pecanju al' onom koje nije u vodi, nego online. Cilj su Vaši podaci: brojevi bankovnih računa, lični podaci... Krade se identitet !!!


Primer  phishing 

Kada otvorite mail  ili text, videćete nešto poput:Adresanti(pošiljaoci elektronskih poruka) ''pecaju'' vaše informacije da bi počinili tu vrstu cyber fraud - kompjuterske prevare.

Kako se nositi sa ovom prevarom

Izbrišite  email i tekstualnu poruku  kojom je traženo da se potvrde ili dostave lični podaci (kreditna kartica i brojevi bankovnih računa, online šifre, itd.). Kompanije sa kojima sarađujete NIKADA to neće TRAŽITI.
Poruke se pojavljuju u ime oraganizacije sa kojom poslovno sarađujete – banke, e-komerc sistema ili nečeg sličnog. Poruka može čak sadržati i deo koji vas upozorava da ukoliko ne preduzmete neki od koraka na koje ste primorani i obaveštenje, da u slučaju suprotnog postupanja, sledi  gašenje računa.
Ne odgovarajte na poruku i nemojte kliktati na link koji se može nalaziti u tekstu same poruke ili ispod samog teksta. Sama poruka vas direktuje na maliciozne sajtove – koji su bukvalno dizajnirani  ko' da su preslikani originali, ali projektovani tako da izvrše krađu Vašeg identiteta ili počine kriminalnu aktivnost u vaše ime.
U Americi čak vrše zabludu ljudi sa lokalnim kodovima i adresama. Prevaranti, zahtevaju da pozovete broj sa poruke koju ste dobili kako bi ažurirali  stanje vašeg bankovnog računa ili kako bi  vam organizacija vratila novac. Ti brojevi telefona, u potpunosti odgovaraju brojevima vaših poslovnih partnera ili trgovaca. Naravno, lažni su.

Preporučena akcija

Preduzmite sledeće da bi izbegli phishing napad:
 • Koristite proveren security software (o tim programima, pisaću u nekom od narednih postova) i podesite ga tako da se automatski ažurira.. Dodatno,postoje i brojni kursevi koji pomažu razotkrivanju ove učestale cyber pojave. Vremena se menjaju, tako da sve evoluira, pa se i ova vrsta prevaranata prilagođava, mnogo brže i efikasnije.
 • Nemojte odavati putem mail-a lične i finansijske informacije. Elektronska pošta nije siguran način prosleđivanja vrednih informacija.
 • Poverite odašiljanje  važnih informacija putem korporativnih web sajtova.Kako? - Ukucate u pretraživaču tačnu web adresu koja signalizira da je sajt bezbedan. To ćete znati ako sami ukucate adresu web lokacije i kada vidite da je sajt siguran, tako što  URL počinje sa https (slovo "s"na kraju ukazuje na sigurnost). Nažalost, ne postoji dovoljno pouzdan indikator; nekada sami 'phishersi' prave dobre imitacije!
 • Proverite stanje na kreditnoj kartici  i tekućem računu što je moguće ranije  ukoliko posumnjate da ste žrtva prevare.
 • Oprez prilikom otvaranja spajalica i preuzimanja fajlova koji su skladišteni u mail-u, proverite ko je adresant. Takvi fajlovi mogu sadržati virus, ili nekakav drugi ''maliciozni'' software.
Šta posle

Pre svega, obratiti se banci kojoj ste deponovali sredstva. Nakon toga, banka koja je sa vama zaključila ugovor o online bankarstvu i/ili ugovor o korišćenju platnih kartica(debitnih) ili kreditnih(ako ste zaključili dodatno ugovor o kreditu) i usluga bankarskog tekućeg računa,  trebalo bi da vam refundira novac nestao prevarom, ukoliko je to u skladu sa njenom poslovnom politikom, a zatim pokrene odgovarajući postupak. Slučaj se razlikuje, kada su u pitanju samo ''izvlačenje'' lažnih podataka i kada se koristi falsifikovan web  sajt nekog internet prodavca. 

Ovih dana je Ministarstvo pravde i državne uprave, pravi primer odgovorne vlasti. Servis građana u najbukvalnijem smislu na delu, sve uz pomoć elektronskih komunikacija i  društvenih mreža. Građani su obavešteni o čitavom setu pravosudnih zakona. Mnogo ih je na dnevnom redu, MEĐUTIM posebno raduje, inicijativa da se građani aktiviraju u javnu diskusiju, pre nego što radne verzije zakona dobiju finalni oblik i kroz formu predloga dođu na VLADU, pa onda u skupštinsku proceduru. 
JAVNA RASPRAVA NA DELU. Napokon da neko shvati, koji je značaj društvenih mreža i da pruži priliku građanima da progovore o nekim stvarima koje ih tište, a u krajnjem da učine sam rad Ministarstva boljim.

MOJ PREDLOG JE : 
DA SE UZ ODREDBU ČLANA 189.g  ''RAČUNARSKA PREVARA'' IZ KZ-a REPUBLIKE SRBIJE DODA NOVI ČLAN KOJI BI DEFINISAO ''PHISHING'' KAO SAMOSTALNO KRIVIČNO DELO , JER SE RADI O SLOŽENOM KRIVIČNOM DELU KOJE U SEBI MOŽE SADRŽATI I VIŠE OD DVE RADNJE IZVRŠENJA KOJE predstavljaju radnje izvršenja SAMOSTALNIH KRIVIČNIH DELA. TREBALO BI DA SE DEFINIŠE KONKRETNIJE RADNJA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA. 
SVE OVO IZ NAJMANJE  3 RAZLOGA  : 

1) ŠIROKO DEFINISANA RADNJA POMENUTOG K.DELA ''RAČUNARSKA PREVARA'', MOŽE IZAZVATI PROBLEM KOD VEŠTAČENJA, POSTUPANJA TUŽILAŠTVA I ODBRANE U KRIVIČNOM POSTUPKU, A MOŽE DOVESTI I SUD U NEDOUMICU;  

2) SLIČNOST SA K.DELOM ZLOUPOTREBA I FALSIFIKOVANJE PLATNIH KARTICA, TAKO DA BI U VARIJANTI STICAJA SA NEKIM OD DELA PROTIV BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH PODATAKA MOGLO U PERSPEKTIVI IZAZVATI BROJNE POTEŠKOĆE, IMAJUĆI U VIDU DA SE KOD FIŠINGA KORISTE KOMPJUTERI, MREŽA, RAČUNARSKI PROGRAMI ILI KAO SREDSTVO ILI KAO CILJ ZA VRŠENJE KAŽNJIVIH DELA a u krajnjem da bi se falsifikovani podaci upotrebili kao pravi, te da nije samo reč o ''kartičarskim'' zloupotrebama, već na meti mogu biti i mnogi drugi sistemi i podaci radi pribavljanja protivpravne koristi i nanošenja štete;

3) NAJAVA ULASKA SISTEMA ELEKTRONSKOG PLAĆANJA PAYPAL, RAZVOJ  ELEKTRONSKE TRGOVINE U SRBIJI, SAMOG ONLINE PLAĆANJA. 
DODATNO, TREBA IMATI U VIDU DA ĆE SE RAZVOJEM E-KOMERCA, RAŠIRITI I SAM CYBER CRIME.


Svim čitaocima koji nisu pravnici ili nisu u oblasti ICT -a, jedno pojašnjenje :  

gonjenje učinilaca računarskih krivičnih dela, vrši posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal u okviru Višeg javnog tužilašva u Beogradu za teritoriju Srbije u  saradnji sa POSEBNIM ODELJENJEM  MUP-a Srbije za otkrivanje ovih kr.dela i njihovih učinilaca.

уторак, 16. октобар 2012.

Top 25 najinspirativnijih USA kompanija


TOP KOMPANIJA  u Americi. Pregled najinspirativnijih. Upućeni znaju da USA ima divnu korporativnu tradiciju, o kojoj mi možemo maštati. Samo jaka privreda stvara džinove. Rovareći po podacima, podsetio sam se finansijske snage svake od tih kompanija, koja je tolika da se samo kroz jedan letimičan pogled - zaprepastite. Kompanije(ponaosob) koje su naniže izlistirane, obrnu više keša nego cela naša država što ima u deviznim rezervama ili u poređenju  sa budžetom Srbije toliko su superiorne da nam ne preostaje ništa osim konstatacije da smo mali, svidelo se to nekome ili ne. Mnoge proizvode i usluge ''inspirativnih'': koristimo, koristićemo i koristili smo. To su organizacije koje stvaraju vrednost. Uništenje jedne značilo bi neminovno bankrotstvo mnogih zemalja, zbog interkontinentalnih poslovnih operacija i važnosti u državama u kojima su locirane. Pokušao sam da onima koji prate ovaj blog, a maštaju  da jednog dana i sami budu deo ''najinspirativnijeg'' sistema u mnogome olakšam,oko pretrage podataka. Moja želja je da ovaj tekst bude neka vrsta VAŠEG podsetnika. Ovih 25 brendova imaju svoju tradiciju(prošlost), sadašnjost i svetlu budućnost..

Ameri, dakle, istraživali porodice, hteli da čuju odgovor na pitanje : ''Ko je najinspirativniji ''. 
Ono što mi je zapalo za oči : većina brendova na listi 25 je iz trgovine ili oblasti vezanih za trgovinu(prateće) uz usluge neophode komforu kojim bi se ona olakšala, sve to 'upakovano' za upotrebu jedne klasične(prosečne) američke porodice sa primesama online i ICT-a. Što se kaže, ono s čim  porodičan čovek dnevno najčešće dolazi u dodir. Emocije su progovorile. Dokaz da je reč o klasičnom potrošačkom društvu. Svako mora da pojede,da se obuče, da opere ruke, da se  oseća  prijatno u ergonomski dizajniranoj kancelariji, telefonira, odveze  na posao i doveze sa posla, pokupi dete iz škole, pokloni mu neku igračku, u slobodno vreme bude na rekreaciju u kvalitetnoj trenerci i patikama, pogleda pred spavanje TV... sve vezano za porodicu i njega lično. To najviše inspiriše prosečnog stanovnika USA. Opis porodičnih vrednosti i potreba. Postoji mnogo drugih jakih kompanija iz različitih oblasti koje se nisu našle svoje mesto na TOP 25, jer ove  prosto razgaljuju. Dominiraju dakle OSNOVNE potrebe. Obratiti pažnju na metodologiju koja je korištena na samom kraju teksta !!!

Kod nas bi bilo možda ovako:) : Vodovod : razlog zbog koga stimulativno deluje -malo radiš, izmisle ti radno mesto, a onda mnogo primaš . EPS - prenatrpani ljudi gomilama neplaćenih računa, pa vele : nek samo pokušaju da isključe - obračun sleduje. Ja pre 2 dana upitah drugara Vladu kod nas koje te firme inspirišu(deluju stimulativno), a on meni : '' Baki Topčider!''-.. '' samo da pokosiš jednu turu onih svežnjeva, pa u džakovi !''...  
ili interesantno opažanje moje koleginice na isto pitanje:
- '' Branko, SUD!''  
- na to joj kažem:'' pa to li je bre kompanija, jbt?''
-''Nije, ali nemoj da se praviš i ti naivan : ako tamo može  neko da mi  nabaci  stalni posao, imala bih redovnu platicu, pa bi bilo posle trudničko bolovanje, pa porodiljsko odsustvo..nije posao mnogo zahtevan, štediš sebe kao osobu Branko...''

Drastično, ali je zaista tako. Ne zameram nikome, sem DRŽAVI koja nije stvorila sistem vrednosti i težila da razvije preduzetnički duh individua. ...Oh, wait.. gde je ovde privatni sektor ???? 
Sve se vrti oko dolaženja do posla, kopa se nogama i rukama.Cilj opravdava sredstva. Imam utisak, da se kod nas prvo traži posao, mašta se o kancelariji snova od 4m2, pa se onda ukoliko prilike dozvoljavaju pristupa obedovanju, ako se ima para za sapunče i ličnoj higijeni.. Automobil: Da! Al' od pre 20 godina. Porodica na prvom mestu? Naravno, al šta da se radi kad se nema para za formiranje najznačajnije ćelije društva, a one formirane u a fazi rasula... Doduše nekim ljudima u Srbiji nije stran američki način razmišljanja, stil života, percepcije, stavovi i navike. Tužno za Srbiju, jer ih je malo.

Sledi,
       SPISAK TOP 25, a ko može neka se poigra malo i pozabavi dubljim značenjem redosleda. Odgovor na to predstavlja  ulaženje u dublju analizu psihološkog profila porodičnog Amerikanca. Redosled mnogo toga govori.Važi ovo i za nas, pa nek se neko okuša sa jednim sličnim istraživanjem.
Da vidimo koliko smo jadni !!!

Ponavljam, na kraju teksta sam predstavio i  sažetak metodologije ovog izuzetno interesantnog istraživačkog poduhvata.

TOP 25 :

apple = steve jobs
1. Apple  Jabuka, divno voće, malo gricnuta. Najpoznatija na  svetu..  svima nama dobro poznati proizvodi poput IPhone 5, iTunes, iPad, iPod..Potencijalnim kandidatima za posao kompanija poručuje : Amazing yourself.Amazing the world. Svi mogu da očekuju izazove, napredovanje, svetlu karijeru.Svaki detalj je bitan, jednostavost nije prosta.Sve je važno.Kreativnost na svakom koraku. Investitorima godinama kompanija šalje jednu fenomenalnu poruka. 12.12.1980. desila se Incicijalna javna ponuda(IPO) tada su akcije vredele 22$,sada vrede neuporedivo više. Akcije se kotiraju na NASDAQ to je tzv.Over the counter tržište odn. preko šaltera.Ne postoji fizička lokacija, već mreža koja omogućuje uparivanje ponude i tražnje. Ajde da to pretočimo jednostavnim formulama. Ukoliko ste uložili 2200 dolara  i tada kupili 100 akcija (22 x 100) = 2200$, a danas pošto jedna akcija vredi 634.76$ ima kapital vredan (634.76 x 100) = 63.476$. Naravno, izostavio sam vremensku vrednost novca, ali i činjenicu da kompanija svojim investitorima/akcionarima godinama unazad isplaćuje sigurnu dividendu kao prihod od kapitala.od igle do lokomotive
www.walmart.com

2. Walmart Tajna uspešne maloprodaje je da ponudi mušterijama baš ono što im je potrebno. Zaista, ako stvari posmatrate iz ugla mušterije, jednostavno želite sve: širok asortiman proizvodai u prodaji; najniže moguće cene; satisfakciju kroz garanciju za ono što kupite; prijateljsku, zasnovanu na znanju uslugu; kvalitetan boravak; besplatan parking; prijatno iskustvo u kupovini." Sam WaltonCilj su svi uzrasti
www.target.com

3. Target 1881 rođeni Njujorčanin Džordž Draper Dejton, inače bankar i trgovac nekretninama došao je na ideju da se oproba sa svojim biznis idejama na srednjem zapadu. Posle par godina, tačnije 1902. godine u Mineapolisu kupio ''parče'' zemlje na Nicollet Avenue i formirao Dayton Dry Goods Co.- danas poznatu kao Target. Naša misija je da učinimo Target  vašom željenom destinacijom na svim nivoima, isporukom izuzetnih vrednosti, uz kontinuirane inovacije, čineći gostovanje prijatnim uz doslednu primenu slogana : 
Očekuj više. Plati manje, Obećanje brenda


www.google.com
u svakoj kancelariji,
 pokretu, sobi, svuda

4. Google  šta reći za kompaniju Google? Interplanetarna popularnost. San mnogih kao idealno radno okruženje. Osnovno, bave se proivodnjom pretraživača i usavršavanjem web surfovanja, nude tržištu aplikacije za mobilne uređaje, bave se proizvodnjom API-ja za programere, čuveni je i sterilni Google +..  Poručuju da su se od samog početka usredsredili na pružanje najboljeg mogućeg korisničkog doživljaja. Trud iznad svega, samo trud, sve u cilju zadovoljenja brojne publike.www.microsoft.com


Prozor u svet
5. Microsoft Godina 1975. označila je početak istorije, tabanje staza uspeha, širenje inovacija.Te je zapravo 19-ogodišnji i njegov ortak prodaju prvi program BASIC maloj kompaniji u Albukerkiju.Kao kompanija satkana od individualaca stvaraju vrednosni integritet, straju se o ugledu, otvorenosti prema spoljnjem svetu, teže personalnoj savršenosti, konstruktivnom samokriticizmu, samonadgradnji, uzajamnom poštovanju. O otvorenosti najbolje pokazuje i izgradnja brojnih sajtova na kojima komuniciraju sa ciljnom javnošću. Investor Relations, Corporate Citizenship, Career, For Journalists, The technical Recognition Awards, Global Diversity & Inclusion


www.amazon.com


Na delu savršensrvo: kombinacija nauke,
logističke prakse,
trgovine,
partnerstva i online poslovanja
6. Amazon  Razvoj Interneta kao globalne mreže omogućio je bržu komunikaciju, multimedijalnu komunikaciju. Svakako to je ujedno označilo i do tada neviđen sistem tzv. online plaćanja, ali uvođenja novih trgovačkih formata, koji će godinama kasnije olakšavati dolaženje do određenih roba kupcima na do tada nezamisliv način. Kompanija iz Sijetla rodonačelnik e-commerca. Kompanija priznaje da je evolucijom od web lokacije do e-commerce platforme mnogim trgovcima sveta završena samo jedna era u razvoju i da je to u skladu sa korporativnim duhom koji je zapravo DNK same kompanije.7. Chick-fil-A http://www.chick-fil-a.com/
8. Starbucks http://www.starbucks.com/
10. McDonald’s http://www.mcdonalds.com/us/en/home.html
11. Coca-Cola http://www.facebook.com/cocacola
12. Macy’s http://www.macys.com/
13. Costco http://www.costco.com/
14. Nike http://www.nike.com/hu/en_gb/
15. Disney http://disneyxd.disney.rs/
16. Kohl’s http://www.kohls.com/
17. Ford http://www.ford.com/
18. The Home Depot http://www.homedepot.com/
18. TOMS http://www.toms.com/international
19. jcpenney http://www.jcpenney.com/dotcom/index.jsp
20. Whole Foods Market http://www.wholefoodsmarket.com/
21. Best Buy http://www.bestbuy.com/
22. Johnson & Johnson http://www.jnj.com/connect/
23. Goodwill http://www.goodwill.org/
24. Trader Joe’s http://www.traderjoes.com/
25. Pepsi http://www.pepsi.com/


Metodologija : Istraživanje Performance Inspired  agencije  rađeno je  kao online istraživanje gde su upitnici upućeni na adrese više od 10,000 amričkih porodica sa prihodima od 45.000$ i više, starosti  25 i više godina. Ukupno 2.175 ljudi se odazvalo istraživanju i  kompletiralo odgovore za 25 top . Uzorkovanjem se bavio Survey Sampling International. Krajnji rezultat inspirativnosti podrazumevao je merenja inspirativnog domašaja i vatrenosti. Ispitanici su  na početku zamoljeni  da pomenu imena do 5 kompanija koje na njih deluju inspirativno. Zatim je traženo da se fokusiraju samo na one kompanije koje su po njihovom ubeđenju najinspirativnije. Da bi se zaključila lista od Top 25, svaka kompanija je rangirana rezultatom koji se dobio množenjem broja pominjanja kompanije svih ispitanika sa brojem odgovora u kojima su respondenti navodili da je ta kompanija najinspirativnija  

недеља, 14. октобар 2012.

СЛУЧАЈ ''ДУЛИЋ''

    терети се да је злоупотребио
службени положај

Специјално тужилаштво за организовани криминал поднело је  оптужни предлог против Оливера Дулића због злоупотребе службеног положаја,. Оптужним предлогом обухваћени су и Дулићев бивши помоћник Небојша Јањић, као и директор „Путева Србије” Зоран Дробњак, уз напомену да је тужилаштво затражило  да се поменутим лицима изрекну безусловне затворске казне.

Они се терете за најблажи облик кривичног дела злоупотребе службеног положаја за који је запрећена казна од шест месеци до пет година затвора. Суду је поднет оптужни предлог, а не оптужница, онда новине, све од прве до последње, преносе како је подигнут оптужни предлог, а не оптужница јер се ради о тзв. „скраћеном кривичном поступку”. Преносе се и казивања тужилаштва да ће се утврдити у наставку поступка да  ли је у случају „Дулић” било и корупције. Правничка савест ми не дозвољава (не да ми мира) да не проговорим о личним сумњама када је  овај случај у питању. Подсетио бих читаоце блога на пар значајних ствари:
1) да је, колико смо успели из медија да сазнамо, реч о кривичном делу из чл.359. КЗ Злоупотреба службеног положаја 
2) да ми није интенција да овим текстом, као појединац вршим било какав притисак и прејудицирам исход поступка, већ да на цео проблем ''Дулић'' гледам једним крајње професионалним погледом  

Када је у питању кривично дело   Злоупотреба службеног положаја из чл.359. КЗ-а ,  унео бих цитат нашег Кривичног закона : '' 
(1) Службено лице које искоришћавањем свог службеног положаја или овлашћења, прекорачењем граница свог службеног овлашћења или невршењем своје службене дужности прибави себи или другом физичком или правном лицу какву корист, другом нанесе какву штету или теже повреди права другог. казниће се затвором од шест месеци до пет година. 
(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог чалана прибављена имовинска корист у износу од четристопедесет хиљада динара  учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година. 
(3) Ако вредност прибављене имовинске користи прелази износ од милион и петсто хиљада  динара, учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.  ''

Сада бих цитирао и одредбу чл.495. Законика о кривичном поступку (ЗКП) која се односе на скраћени поступак :
'' У поступку за кривична дела за која је као главна казна прописана новчана казна или казна затвора до осам година примењиваће се одредбе од 496. до 520. овод закона, а уколико у овим одредбама није нешто посебно прописано, сходно ће се примењивати остале одредбе овог законика.  ''
Зашто сам унео ове цитате? - Па видите, или смо ми глупи, или нешто са нашим институцијама није како треба ! Дулићу је требало да  буде одређен, да не улазим сада у детаље због којих је то тако, притвор. Њему је морало у старту да се стави на терет извршење дело из чл.359. став 3) КЗ-а. Анализом дешавања долазим до закључка да је оптужни предлог на стакленим ногама, а даје довољно аргумената да се запитамо да ли је исти закон за све. Маестрално прибегавање кризном комуницирању бившег министра допринело је да се на цео случај гледа очима конфузије. Ако је на медијима изнето више података о томе да су одређена фирма у контексту случаја ''Дулић'' и са њом повезана лица себи прибавила корист уз помоћ овдашњих инсајдера која је вишемилионска (у еврима) онда је требало подићи ОПТУЖНИЦУ.  Ту је крај приче! Зашто је то тако?- : реч је о делу које као битну карактеристику има имовинске вредности и експлицитан новчани израз(у ставовима 2. и 3.)То су облици тзв. ЗЛОУПОТРЕБЕ ИЗ КОРИСТОЉУБЉА. Уколико је стварно извршено дело, ако је пре свега пријава написана на одговарајући начин, па прослеђена тужилаштву на даље поступање, из ње сигурно не проистиче да је за посао око постављања каблова, прибављено 2 пара ципела или 2 црвене !

Још нешто. Каже мени пријатељ, повлачећи паралелу између 2 случаја народних посланика: ''Исто је било и са Чанком''. Нема сумњи да се и у случају ''Чанак'' и у случају ''Дулић'' ради о злоупотреби могућности сазивања, одржавања и теме конференције за штампу у највишем представничком дому. Међутим, није исто. Против Чанка,  у тренутку одржавања конференције је покренут поступак кривичног гоњења,  док је према Дулићу покренут и кривични поступак, како пишу медији!!!. Нас занима поред тога и када се сматра покренутим кривични поступак, што је различито у односу на поступак кривичног гоњења. У  случају ''Дулић'' то је од круцијалне важности. 
Кривични поступак је покренут када је донето решење о одређивању притвора у скраћеном поступку, издата наредба о спровођењу истраге или одређен главни претрес. Разлика је огромна и сасвим јасна. Али мени није јасно и даље да ли тужилаштво предузело све мере да се за кривични поступак може рећи да је покренут.  Користећи привилегије као посланик, изнео је читав низ папира, а нокон тога и својом причом,  директно утицао на будући ток поступка, уз садејство групе солидарних посланика пред новинарима. Мислим да су постојали сви разлози за одређивање притвора и тада не би било дилеме да ли је покренут поступак или не пре одржавања фамозне конференције за новинаре.
Неки новинарски наслови протеклих дана :


За шта се конкретно терети Оливер Дулић? Према писању медија, наводи се да је полиција  поднела кривичне пријаве надлежном тужилаштву против Оливера Дулића из које произлазе основи сумње  да су урбанистичко-технички услови, локацијске и грађевинске дозволе и сагласности, које су издали Министарство животне средине и просторног планирања и ЈП ’Путеви Србије’, незаконито издати, противно одредбама Закона о планирању и изградњи и Закону о јавним путевима. Дулић и још двојица осумњичених истиче се у кривичној пријави, посебно су упозоравани у време издавања сагласности и дозвола од стране запослених у министарству и ’Путевима Србије’. Они су тако ставили у повлашћен положај фирму ’Нуба инвест’ у односу на све друге инвеститоре.
На крају бих додао. По мом скромном мишљењу ово је заиста крупан залогај за носиоце власти. Свака оптужба мора бити постојана, нарочито ако се има у виду дело за које се одређена лица терете, такође имајући у виду и о коме се ради. Све мора бити поткрепљено бројним материјалним доказима. Оливер Дулић има право да се брани сам или  да узме адвокатски тим. Наш Устав му то гарантује. Ако је крив, казна по закону. У супротном, ако се докаже невиност, мора му се накнадити, како материјална, тако и нематеријална штета. Овом приликом у тексту, нисам износио ставове везане за посланички имунитет, позивање на исти. Једноставно сам само указао на сумњу, да нешто није како треба, узевши у обзир биће кривичног дела, запрећену казну, одсуство одређивања притвора, скраћени поступак, најаве тражења политичког азила,   па и само поступање тужилаштва, уз невероватан допринос медија који су додатно све 'закували'.

У тренутку док ово пишем сазнајем да  полиција нема намеру да се скраси, већ људи покушавају да спасу што се спасти може :
Полиција нашла нове доказе против Дулића   ИЗВОР Курир 14.10.2012.

Шта ако је ово заиста тако?  Дулић мора  да се поново саслуша, а онда би требало преквалификовати  дело, из става 1. у став 3. КЗ-а. Ово је битно, због поступка , јер би у том случају морао да се спроведе редован кривични поступак, а не скраћени, због саме тежине запрећене казне(нема ''наногица'' у кућном притвору, теже иде са споразумом о признању кривице). Чудна је најава из тужилаштва да се придода кривично дело примање мита уколико се обезбеде докази за то, чиме сам заправо и почео овај текст. То је посебно кривично дело и нека врста специјалне злоупотребе службеног положаја, за које је запрећена, у зависности од облика - тежа казна у односу на дело злоупотребе сл.положаја. На тај начин би евентуално уношењем такве квалификације условили ослобађајућу пресуду, без обзира што је дело из истих чињеничних околности, јер би ставили суд у незгодну позицију да прекорачује границе оптужбе чиме би повредили одредбе поступка. Остаје отворено  питање:  ЗАШТО ЈЕ ТУЖИЛАЦ У СТАРТУ КВАЛИФИКОВАО ДЕЛО КАО ОСНОВНИ ОБЛИК КРИВИЧНОГ ДЕЛА ЗЛОУПОТРЕБА ПОЛОЖАЈА ИЗ ст.1 ч.359. и подигао ОПТУЖНИ ПРЕДЛОГ, а не ОПТУЖНИЦУ у којој би теретио Дулића и остале за чл.359. ст.3 ? Мислите о томе.