петак, 24. фебруар 2012.

Vi pitate - mi odgovaramo!(FAQ)


Prijatelji, kao što sam obećao počinjemo sa jednom stalnom rubrikom.Postavite pitanja bez obzira na oblast, a moji saradnici na ovom blogu i ja ćemo se potruditi da budemo što ažurniji u davanju odgovora.

Moto je :   Više od informacije, a manje od saveta ! ! !


P:   Šta je to CPI ?     Biljana - Niš

O:  Consumer Price Index ili indeks potrošačkih cena

Mera kojom se ispituju promene prosečne ponderisane cene proizvoda i usluga koje ulaze u sastav potrošačke korpe.Sam sastav podleže revidiranju s vremena na vreme.Uglavnom na početku godine.Postoje 2 perioda: bazni i period sa kojim se bazni period poredi.Rezultat nam daje sliku o tome da li su cene porasle ili ne u odnosu na posmatrani period.
Kako se računa:tako što se cenovna promena stavke koja ulazi u sastav potrošačke korpe aproksimira(vrši se uprosečavanje)uz pomoć Lasperove formule .
Zašto se koristi ponder:Razlog je jednostavan, prema nekim procenama za život prosečne porodice svi proizvodi nemanju istu ''težinu''(ponder, važnost).U Americi je poznat i kao ''headline inflation.''I naš Zavod za statistiku prestao je da objavljuje Indeks cena na malo i Indeks troškova života, pa je prešao na CPI sistem.Za formiranje ideksa se koristi i tehnika tzv.''snimanja''.  Potrošačka korpa obuhvata preko 600 prizvoda i usluga.

U indeks ulaze sledeće divizije proivoda :
1.hrana i bezalkoholna pića
2.alkoholna pića i duvan
3.odeća i obuća
4.stan, voda, el.energija,gas i druga goriva
5.nameštaj, pokućstvo, tekuće održavanje
6.zdravstvo
7.komunikacije
8.transport
9.rekreacija i kultura
10.obrazovanje
11.restorani i hoteli
12.ostala roba i usluge

P: Da li prilkom registracije društva sa ograničenom odgovornošću moram potpis na osnivačkom aktu da overim u sudu ili mogu i na nekom drugom mestu(mesnoj kancelariji)? Darko - Niš

O: Možeš sigurno.
Zakon o privrednim društvima nije determinisao izričito da se potpisi osnivača moraju overiti u sudu.Na brojnim obrascima koji popunjavaju budući osnivači privrednih društava stoji ''..overen potpis u sudu'', međutim u zakonskoj odredbi je samo sintagma 'u skladu sa zakonom'. Pretpostavka Ninoslava Volarevića i moja je da je razlog tome u činjenici da se overa potpisa u sudu više naplaćuje, pa u tom smislu su i takve instrukcije na obrascima.

P:Da li mogu da trgujem valutama preko nekog od sajtova koji se reklamiraju kao sajtovi za ''Forex''trgovanje? Igor - Niš

O: Ne.
Postoji Odluka NBS, kojom je predviđeno da se valute mogu razmenjivati, kupovati samo preko komercijalnih banaka i ovlašćenih menjačnica.

P: Pomozi mi da odaberem advokata, jer imam u najavi neki spor sa jednom državnom institucijom? Milena - Niš

O: Pre svega izbor advokata zavisi od ličnih afiniteta.
Tu može da figurira i potpitanje  da li treba angažovati nekog mlađeg(po godinama) ili starijeg(iskusnijeg) advokata.Treba  imati uzeti u obzir par stvari :
 1)to su osobe koje su kvalifikovane da pružaju pravnu pomoć u vidu saveta i da zastupaju interese svojih klijenata
2)odnos advokata prema tvom predmetu i nivou advokatovog angažovanja zavisi i od broja predmeta  koje ima u radu i eventualnog sukoba interesa 
3)Treba istaći i da je nužna dinstinkcija krivičnih, parničnih,administrativnih i privrednih predmeta, te u tom smislu postoje i advokati koji su vičniji nekoj od pomenutih pravnih oblasti 
4)To što je neko iskusniji advokat ne mora da znači apriori da će tvoj predmet biti kvalitetnije obrađen
5)mlađim advokatima treba po mom mišljenju dati prednost, pogotovu kada je reč o manje kompleksnim predmetima i sačinjavanju nekih ugovora građanskog prava 

Pri advokatskim komorama su spiskovi advokata.
Imaj na umu  sledeće : bez obzira na nivo profesionalnosti, sa advokatom u zavisnosti od slučaja većina ljudi zasniva neku vrstu ličnog odnosa(nekada postoji i višegodišnja uvezanost na relaciji :klijent-advokat), pa je po meni ipak tu u pitanju neka vrsta neformalnog poverenja, tako da se većina ljudi odlučuje na izbor na osnovu poznanstva ili preporuke(koje ponekad proizlaze iz takvog odnosa koji je izgrađen između advokata i lica koje je dalo preporuku, što ne znači da će nužno tako biti  i prema novom klijentu)


Obaveštenje : sva pravna pitanja ćemo analizirati zajedno Julija Mijajlović, Ninoslav Volarević oboje sudijski saradnici i moja malenkost.
Faceboook profili : Julija Mijajlović i Ninoslav Volarević

Pitanja možete postavljati na : stefanovic_branko@yahoo.com

Pišite-narednog petka, očekujte veći broj odgovora.A pitanja su više nego interesantna, pre svega životna.

POZDRAV !!!2 коментара:

 1. odavno nisam ovako nesto dobro procitao

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Hvala na pohvalama.Nadam se da ćete naći neki odgovor koji će Vam biti od pomoći.Molim samo bez anonimnosti.
   Pozdrav,
   Branko

   Избриши