петак, 17. фебруар 2012.

Razvoj tekstilne industrije


Skupština Srbije je usvojila Zakon o finansiranju političkih aktivnosti (dalje:Zakon)14.juna 2011..Razlog za donošenje Zakona bila je potreba obezbeđivanja transparentnijeg finansiranja političkih stranaka i bolja kontrola rashoda, prevazilaženje  nedostataka starog i mogućnost praćenja trošenja sredstava od strane Agencije za borbu protiv korupcije.Poseban osvrt dao bih na par članova Zakona.
Odredbom čl.14 zabranjeno je delovanje u komercijalne svrhe političkim strankama.Isti zakon predviđa izdvajanja radi finansiranja ''redovnog rada'' i ''troškova izborne kampanje'' političkih stranaka.
Zabrana sticanja prihoda od komercijalne delatnosti
Član 14.
Politički subjekt ne može sticati prihod od promotivne, odnosno komercijalne delatnosti.
Stručna javnost je dala svoj komentar na čl.14 zakona o finansiranju političkih aktivnosti.To je ideja i zakonospisca.Ovim ograničenjem trebalo bi sprečiti sticanje prihoda od promotivnih aktivnosti(prodaja različitih predmeta u promotivne svrhe) i komercijalnih delatnosti a pravdajući to pre svega ulogom političkih partija u društvenom životu.
Finansiranje redovnog rada političkih stranaka
Sredstva iz javnih izvora
Član 16.
Sredstva iz javnih izvora koja se obezbeđuju za finansiranje redovnog rada političkih subjekata čiji su kandidati izabrani za narodne poslanike, poslanike, odnosno odbornike odrešuje se na nivou od 0,15% rashoda budžeta Republike Srbije, rashoda budžeta autonomne pokrajine, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave.
Finansiranje troškova izborne kampanje
Sredstva iz javnih izvora
Član 20.
Sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje obezbeđuju se u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, u iznosu od 0,1% rashoda budžeta Republike Srbije....
Raspodela sredstava iz javnih izvora
Član 21.
Sredstva iz člana 20. Ovog zakona u visini od 20% raspoređuju se u jednakim iznosima podnosiocima proglašenih izbornih lista koji su prilikom podnošenja izborne liste dali izjavu da će koristiti sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje.Ova sredstva uplaćuju se u roku od 5 dana od dana proglašenja svih izbornih lista.
Preostali deo sredstava iz člana 20. Ovog zakona (80%)dodeljuje se podnosiocima izbornih lista koje su osvojile mandate, srazmerno broju osvojenih mandata, u roku od 5 dana od dana proglašenja izbornih rezultata, bez obzira da li su koristili sredstva iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje.
Troškovi izborne kampanje
Član 23.
Stav 1.:Troškovi izborne kampanje su troškovi političke aktivnosti u toku izborne kampanje.
Stav 2.:Sredstva prikupljena iz javnih i privatnih izvora za finansiranje troškova izborne kampanje mogu se koristiti samo za aktivnosti iz stava 1. ovog člana.
Stav 3.: Na svako iznajmljivanje termina u medijima se primenjuju propisi i pravila kojima se uređuje postupanje medija u izbornoj kampanji.
Zakonodavac nije pribegao regulisanju troškova metodom enumeracije, ali se sa velikom sigurnošću može tvrditi da bi ti troškovi mogli pokrivati pre svega reklamni materijal, panoe, postere, različite brošure, medijski prostor, internet oglašavanje, mitinge, stranačke konferencije, usluge istraživačkim agencijama...Međutim, stavom drugim se izričito propisuje da se sredstva mogu koristiti samo za tako utvrđenu svrhu, odnosno za izbornu kampanju.Na brojnim konferencijama koje su se bavile tematikom koju uređuje zakon i komentarima pojedinačnih rešenja izričito je stavljeno do znanja da se ova vrsta troškova ne odnosi na humanitarne aktivnosti.

Ostaje po svemu sudeći nejasno kako je nakon svega što je zadesilo Kraljevo posle razornog zemljotresa jednoj opozicionoj partiji upućena zamerka nadležnih da se bavila humanitarnim radom kao nedozvoljenom aktivnošću  na taj način što je rekonstruisano par oštećenih kuća i par novih podignuto porodicama kojima je zemljotres oštetio ili porušio ognjišta.Dakle, u tom slučaju ovaj Zakon se pokazao kao jako loše rešenje.Pre svega reč je o jednoj vanrednoj – ''vis major'' situaciji, koja ne trpi odlaganje  i totalno je nebitno kakav je zakon, jer je u svakom slučaju bitniji ljudski život.
Zakon je rigidan, a tumačenje u skladu sa tim.

Moj ''doprinos'' takvom rigidnom tumačenju bi bio sledeći:
Detaljnom analizom pomenutog zakona došao sam do sledećih zaključaka :

1.Zakon ne prati trendove normalnih demokratija
To praktično znači da se favorizuje formiranje stranaka koje bi egzistirale jedno nerazumno kratko vreme na političkoj sceni, a svetski trendovi su ukrupnjavanje političke scene.Izborne liste biće pretrpane brojnim imenima podnosioca-kandidata koji status dobijaju ako budu pred RIK-om uspešno kvalifikovane.Za birače nastaje prava ''noćna mora''.Izlazak birača na birališta biće u najmanju ruku pod uticajem vertigioznog sindroma.Toliko listića, ....čista nesvestica, glavobolja, očaj..
2.Zakon ne pruža mogućnost kreativnom pristupu bilo kojoj političkoj aktivnosti
Odgovor na ovaj zaključak pokušaću da objasnim u ostatku teksta.
3.Zakon podstiče korupciju na indirektan način, a osnovni cilj mu je da se korupcija spreči
Zbog velikog iznosa sredstava namenjenog za tzv.''finansiranje troškova izborne kampanje''  pretenduje da stvori pregršt nus-pojava koje bi ugrozile normalnost u sprovođenju izbornih kampanja.
4.Zakon je negativno originalan, kao i niz drugih zakona koji su usvajani u Skupštini poslednjih godina
Terminologija i sam stil pisanja kao i pojedina zakonska rešenja su preterano originalna i predstavljaju polje za stvaranje pravnih praznina, a sve pod izgovorom da je to trebalo detaljno regulisati.
5.Podstiče inflaciju političkih partija
Suma namenjena predizbornim aktivnostima veoma je prijemčiva ljudima bez puno ideala i političke korektnosti . U današnje vreme, posebno ovih dana smo svedoci stvaranja novih stranaka, koje će same po sebi nestati po završetku izbornog ciklusa ili najviše protekom godinu dana po okončanju izbora.

Sada bih se pozabavio malo tim famoznim članom 14..Zapravo tu zabranu vidim kao sprečavanje razvoja tekstilne industrije.Moglo je i još  nešto od proizvodnje da se razvije..Zašto sprečiti formiranje proizvodnje odevnih predmeta i ''političke maloprodaje''? Ubacivanjem tog člana u Zakon(izričita zabrana) stvara se polje za razvoj korupcije i gomilanje stranaka.

Kada bi partije imale mogućnost da razviju proizvodnju, mrežu maloprodaja, on-line prodavnice desile bi se mnoge pozitivne stvari :

-to je prilika da članovi stranaka pomognu svoju ''omiljenu''partiju kupovinom proizvoda iz partijskog portfolia
-to bi bio i dokaz lojalnosti i slaganje sa politikom svojih lidera
-prilika za otvaranje shopp-ova širom Srbije
-način da se unapredi menadžment
-da stranački volonteri postanu zaposleni
-šansa mladim dizajnerima
-mogućnost iskazivanja dizajnerskih veština i šarma
-kontinuirano praćenje performansi rada
-izrada različitih strategija i planova  proizvodnje i prodaje
-šansa za edukacijom
-manja budžetska izdvajanja
-bolja kontrola prihoda i rashoda

Krajnju reč bi, kao i svugde po svetu dalo tržište, a samo od uspešnosti menadžmenta i pravih poslovnih odluka zavisio bi rezultat, a od tog rezultata i sam iznos raspoloživih sredstava za finansiranje troškova kampanje.

Pa samo da zamislimo situaciju da se održava ''Sajam političke opreme''!Ulaganje prodajnog napora i razvoj brendova, pomogli bi i biračima da se lakše odluče za koga da glasaju.Kada bi uvideli da neka stranka permanentno razvija svoje poslovanje, da su odevni predmeti lepi, kvalitetni, poželjni,...bio bi jasan signal da se u takve treba pouzdati.Kada su napravili sve to---onda bi dobro vodili i gradove, opštine i Republiku.Čak bi neka od stečenih znanja mogli da implementiraju i u sistem državne administracije.
A tek  tzv.''političko ko-brendiranje''!!!!!Podsticanje različitih koalicija motivisanih poslovnim konceptom isprepletanim ideološkim sličnostima.
Samo jaki bi opstali!

Na primeru USA, vidi se kako stvari funkcionišu:
Na sceni su 2 jake partije Republican party i Democratic party.Svaka od tih stranaka sa ponosom istče da su svi predmeti koji služe promotivnim ciljevima proizvedeni u Americi.Čak su ih proizvele stranke,a stalno su otvoreni i konkursi za nova radna mesta.Oni se hvale i da se iz godine u godinu prihod od prodaje povećava.Neki od tih biznisa su starije od čitavog našeg višestranačja.Postoje čak i tzv.''Politički direktorijumi'' u kojima je spisak firmi koje neposredno podržavaju jednu od 2 ponuđene opcije.

Republikanci GOP :
Šta oni to nude simpatizerima i članovima..
Kategorije

a)APPAREL 
t-shirt
casuals
headwear
outerwear
b)BUTTONS
america deserves better
proud conservativ
c)STICKERS
gop oval sticker
land of free
give me liberty
d)LIMITED EDITIONS
christmas ornament
Reagan stamp certificate
plush rnc holiday elephant


Demokrate:
Šta oni nude simpatizerima i članovima
Kategorije

a)CLOTHING
obama u hoodie
grey hoodie
sporty kids tee
yoga pants
women's long sleeve v neck
b)ACCESSORIES
knit hat
gold first lady pin
market tote bag
usa mag
c)SINGAGE
 bulk blue bumpers
 voices screen print
d)CLASSIC
grassroots movment cd

Sve bi moralo biti podređeno kupcima.Dizajn, kvalitet, izgled, politika reklamacija, razvoj sistema elektronske trgovine, plaćanja, ergonomija na vrhunskom nivou kod 'čvrstih' proizvoda, mogućnost zapošljavanja, formiranje klastera, edukativni seminari, razvoj tehnika prodaje, postprodajna podrška, izgradnja standarda..

Kolekcije proleće/leto, jesen/zima, rashladne vitrine, bedževi, sito štampa sa govorima omiljenih političara, kolekcije za decu, za kućne ljubimce, privesci za kola, držači za čaše, oprema za sport i rekreaciju, različiti kačketi,posteri,ženska garderoba, sve to i još mnogo toga po pristupačnim cenama, a proizvedeno u Srbiji!

Нема коментара:

Постави коментар