понедељак, 18. јун 2012.

Preduzetničke muke

 Odmerenost je ljudska vrlina u mnogim situacijama.Ne volim kada se kritikuje nešto samo kritike radi.Ali obožavam kritiku zasnovanu na argumentacijama.Zdravom kritikom podstičemo lavinu dešavanja.Znajući šta je preduzetništvo, jer sam godine proveo u njemu, znam sa kakvim mukama se suočavaju ljudi koji su svoje poslovne ideje pokušali da pretvore u stvarnost.Neki od njih je to zaista i uspeo.Mogu samo da pretpostavim razočarenje onih koji žele da ideje u svojim glavama pretoče u stvarnost.Jooj, koliko prepreka.Danas je,biti u koži nekih koji bi da počnu sopstveni biznis-jako nezahvalno.


Analiza je jako dragoceno postignuće, ako je pravilno primenimo.Po mom skromnom shvatanju, sve u životu treba analizirati.Samo kvalitetnim postavkama dobijenim na osnovu analize moguće je krenuti napred.Oni koji bi trebalo da su najdetaljniji u analizama su najnemarniji.Ko su ti ljudi?Oni danas predstavljaju državu i sve njene negativnosti koje vuku za sobom u ambis svaku zdravu ideju. .

Za svaku ozbiljnu državu je analizirati stanje i uslove za bavljenjem preduzetništvom više nego potreba.U donjim tabelama su prikazane pojedine stavke koje nejednakim intenzitetom utiču na kreiranje poslovnog ambijenta, ali svaka ponaosob je na mestu i ima svoje značenje.Ja bih se u kritici vlasti povodom nemara, pre svega osvrnuo na boldirane kategorije i izneo bih par realnih problema koje treba hitno rešiti i načine na koji problem rešiti.
Prosto, ali zaista prosto da prostije ne može biti.

       STANJE 

PREDUZETNIČKI STAVOVI I PERCEPCIJE
PREDUZETNIČKE AKTIVNOSTI
-faze preduzetničke aktivnosti
-faktori motivacije
-socijalna uključenost
      #preduzetništvo mladih i starijih osoba
      #žene
      #prihodi domaćinstva preduzetnika
      #obrazovni nivoi preduzetnika
      #sektorska struktura preduzetničkih aktvnosti
PREDUZETNIČKE TEŽNJE
     #Orijentacija na rast
     #Orijentacija ka inovacijama
     #Međunarodna orijentacija
STAVOVI EKSPERATA


    USLOVI

Finansije
Politika vlade
Vladini programi
Transver R&D
Komercijalna i pravna infrastruktura
Interno tržište
Fizička infrastruktura
Kulturni i društveni standardi
Prilike za započinjanje biznisa
Sposobnost za početak biznisa
Društveni status preduzetnika
Intelektualna svojina
Podrška ženama za početak biznisa
Interes za inovacije
Preduzetničko ponašanje zaposlenih –
 intrapreduzetništvo
Uslovi koji podstiču intrapreduzetništvoSkupština Srbije u dosadašnjem sazivu sa Vladom R.Srbije(u rekonstruisanom i nerekonstruisanom kapacitetu) ne samo da nije podsticala preduzetništvo, nego je činila sve da ga izbriše sa lica zemlje.
Krivicu delom snosi i lokalna samouprava.
Nema podsticaja
1.Preduzetnici su pre svega fizička lica, poslovno sposobna, koja obavljaju neku od zakonom predviđenih delatnosti.Ali to su uglavnom ljudi, koji svojom energijom, znanjem, malim i vrednim kapitalom pokušavaju da učine nešto inventivno, a radeći to oni pomažu državne aktivnosti i čine ekonomsku politiku jedne zemlje smislenijom.Većina njih je porodičnih.Otuda i ono ''porodični biznis''.Neki od njih su startapovi.Nemaju iskustvo, ali veruju da imaju znanje i dobru ideju.Oni teško dolaze do para.Kada dođu, brzo sve moraju da vrate(slučaj kod nas) bez mogućnosti da stanu na noge i razviju posao.Ovo poslednje, kao neka barijera utiče na opredeljenja mladim ljudima.Kada se mlada osoba porazmisli bolje joj je da sebe vidi u nekoj lokalnoj samoupravi, državnom organu, fondu, javnoj instituciji..Na nekoj od brojnih pozicija.
Rešenje : povećati iznos od 160.000 dinara koji je sada predviđen kao podsticaj samozapošljavanja i ugovorom ukinuti postojeću obavezu obavljanja delatnosti od minimum 2 godine.

Veliki nameti
Neko je rekao da je privatan posao opterećen sa čak preko 370 nameta.
Nameti na zarade, koje opterećuju raspoloživa sredstva preduzetnika su takođe nepodnošljivi.
Brojne inspekcije, i službenici u njima jednostavno nemaju sluha za teškoće sa kojim se preduzetništvo suočava.
Rešenje : sniziti troškove za firmarine, neke parafiskalne namete ukinuti, rasteretiti namete na zarade na prihvatljiv nivo, izraditi uputsva inspekcijama o tolerantnom postupanju

Apetiti državog aparata
I pored nejakog sektora, jedan od najznačajnijih priliva u državnu kasu upravo dolazi od preduzetnika.Dakle, platice i to redovne(2 x mesečno se uplaćuju )državnih službenika i ostale birokratije koja ne proizvodi ništa, sem opravdanog gneva ljudi zavise od preduzetnika.
Rešenje : zamrznuti plate u javnom sektoru, uvesti vrednovanje rada državnih službenika na adekvatan način, ukinuti brojne agencije, doneti mere za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, izmeniti Zakon o državnim službenicima i predvideti mogućnosti bržeg prestanka radnog odnosa.

Problematična zakonska rešenja
Usvojen je nov Zakon o privrednim drušvima i nov Zakon o parničnom postupku.Veliki deo zakonskog teksta je posvećen organima društva i sistemu upravljanja.(nepotrebno)
Jednim delom su obuhvaćeni i preduzetnici.Šta tu nije dobro?Smisao zakonskih odredaba je rušilački.Ne podstiče se preduzetništvo, već želja preduzetnika za sivom ekonomijom.Greška je u tome što zaposleni mora da bude i član uže porodice.To rešenje nije dobro.Takva rešenja ne poznaju ni zakoni susednih država.
Druga velika greška je u definisanju zastupanja(stranačka sposobnost).Sem lica na koje se radnja vodi, čoveka može zastupati jedino advokat.
Treće : Problemi platnog prometa, povlačenja sredstava sa poslovnog računa i garancije za preduzete poslovne aktivnosti.
A sada i nešto o Zakonu o obligacionim odnosima.To je suštinski dobar zakon, koji je menjan za 34 godine egzistencije samo par puta(kozmetika).Međutim, imajući u vidu tadašnji državni stav o privrednim prilikama i uticaj na zakonopisce tog samoupravnog političkog trenutka, rešenje da obaveze iz ugovora kojim je preduzetnik preuzeo na sebe neku obavezu zastareva u opštem zastarnom roku od 10 godina  totalno je neprimereno sadašnjici.Podsećanja radi, za privredna društva taj rok je 3 godine kada su u pitanju novčane obligacije.
Rešenje : izmeniti Zakon o privrednim društvima u delu koji se odnosi na poslovođenje i zastupanje preduzetnika, osloboditi preduzetnika obaveze zapošljavanja člana uže porodice, izmeniti opšti zastarni rok i izjednačiti sa privrednim društvima ili Novim Građanskim zakonikom ili ukoliko ne bude usvojen, izmenama postojećeg ZOO.

Umesto epiloga : sve je veći broj preduzetnika koji zatvaraju svoje poslovanje, sve manje ljudi, naročito mladih se odlučuje na preduzetničku inicijativu, sve više ljudi sanja o državnom poslu koji je plaćeniji, manje stresan, a plate redovne.Današnjicu moramo promeniti.U suprotnom : jako loše stanje u privredi će biti gore, a državni usisivač će se zapuštiti.Voleo bih da neka politička partija u ovom tekstu prepozna pravu opasnost za nacionalne interese, jer se iskreno bojim, ako se nastavi sa ovakvim trendom, niti će zaposleni u državi primati plate, niti će se ohrabriti ljudi sa inicijativom da pomažući sebi pomožu i našu posrnulu Srbiju.

Нема коментара:

Постави коментар